Електроизграждане и Електрообзавеждане Електроизграждане и Електрообзавеждане Електрообзавеждане на бензиностанции, магазини, складове Електрообзавеждане, контрол и автоматизация на производството

Max Telecom

Max Telecom

Екип участва в обект на телекомуникационна компания Макс Телеком, включително височинен монтаж на антена и изпълнение на ел.захранване.

Емас е специализирана фирма за изпълнение на ел.инсталации, кабелни захранвания, изграждане трафопостове и подстанции 20 Kv, структурно окабеляване, пожароизвестителни мрежи и системи за контрол и автоматизация и други електро услуги.

Емас - Строителна фирма с богат опит в изграждането на вътрешни и външни електроинсталации, трафопостове и подстанции 20 kV, електрообзавеждане и други ел.услуги за бита и промишлеността.
Елекроизграждане, Електрообзавеждане - ЕМАС ООД, Пловдив - Електро услуги с опитни електротехници