Електроизграждане и Електрообзавеждане Електроизграждане и Електрообзавеждане Електрообзавеждане на бензиностанции, магазини, складове Електрообзавеждане, контрол и автоматизация на производството

Печатница Родина

Печатница Родина

Екип участва в обект на Печатница Родина в Пловдив.

Емас е специализирана фирма за изпълнение на ел.инсталации, кабелни захранвания, изграждане трафопостове и подстанции 20 Kv, структурно окабеляване, пожароизвестителни мрежи и системи за контрол и автоматизация и други електро услуги.

ИПК "Родина" АД е единствената печатница в България, разполагаща с полиграфическо оборудване за производство на пълната гама медийни продукти - вестници, вложки, приложения, телевизионни книжки, луксозни списания и разнообразни рекламни материали. Печатницата е построена с идеята за вестникарско предприятие, а с течение на времето полиграфическия комплекс постепенно разширява производствения си обхват, навлизайки и на пазара на листовия и ролния хийт-сет печат.

Емас - Строителна фирма с богат опит в изграждането на вътрешни и външни електроинсталации, трафопостове и подстанции 20 kV, електрообзавеждане и други ел.услуги за бита и промишлеността.
Елекроизграждане, Електрообзавеждане - ЕМАС ООД, Пловдив - Електро услуги с опитни електротехници