Електроизграждане и Електрообзавеждане Електроизграждане и Електрообзавеждане Електрообзавеждане на бензиностанции, магазини, складове Електрообзавеждане, контрол и автоматизация на производството

Електроинсталации

Електроинсталации

Емас ООД е специализирана фирма за електроизграждане. Електро услугите, които изпълнява, включват изграждане на ел. инсталации в промишлени, административни и жилищни сгради, складове и магазини, търговски центрове, бензиностанции, газостанции и др. Дейността включва проектиране, изграждане и ремонт, включително извършване на строително-монтажна дейност при изпълнението на ел.инсталациите, външно и вътрешно ел. захранване, окомплектовка на ел табла и т.н.

Емас разполага с квалифициран персонал с нужното за дейността образование и опит.

Изграждане на електроинсталации - Емас ООД

Емас изпълнява на външни кабелни захранвания, изграждане трафопостове и подстанции 20 Kv, структурно окабеляване, пожароизвестяване, системи за контрол и автоматизация на производството, битово и промишлено ел.обзавеждане.

Емас - Строителна фирма с богат опит в изграждането на вътрешни и външни електроинсталации, трафопостове и подстанции 20 kV, електрообзавеждане и други ел.услуги за бита и промишлеността.
Елекроизграждане, Електрообзавеждане - ЕМАС ООД, Пловдив - Електро услуги с опитни електротехници