Електроизграждане и Електрообзавеждане Електроизграждане и Електрообзавеждане Електрообзавеждане на бензиностанции, магазини, складове Електрообзавеждане, контрол и автоматизация на производството

Външно ел. захранване

Външно ел. захранване

Емас изпълнява всякакви видове външни кабелни захранвания, включително откриване на кабелни повреди и ремонт на ел.проводници, проектиране, изграждане, ремонт и поддръжка на външни електрически мрежи и трасета.

Емас ООД извършва проучвателни и консултантски дейности по изграждане на трафопостове, подстанции и външни кабелни захранвания, доставка и монтаж на електрически съоръжения, пусконаладъчни и профилактични ел.измервания, изпитвания и контрол на електрически машини, апарати и съоръжения НН и ВН.

Дайността на Емас включва проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на:
  • Всички видове разпределителни ел. табла
  • Разпределителни касети за скрит монтаж
  • Касети за открит монтаж
  • и друго ел.оборудване

 

Емас - Строителна фирма с богат опит в изграждането на вътрешни и външни електроинсталации, трафопостове и подстанции 20 kV, електрообзавеждане и други ел.услуги за бита и промишлеността.
Елекроизграждане, Електрообзавеждане - ЕМАС ООД, Пловдив - Електро услуги с опитни електротехници