Електроизграждане и Електрообзавеждане Електроизграждане и Електрообзавеждане Електрообзавеждане на бензиностанции, магазини, складове Електрообзавеждане, контрол и автоматизация на производството

Трафопостове и подстанции

Трафопостове и подстанции

Изграждане на трафопостове и подстанции от Емас ООД

Емас е специализирана фирма за електроизграждане и ел.обзавеждане, включително изграждане на трафопостове и подстанции до 20kV, кабелни линии н.н. и с.н. Дейността включва монтаж на силови трансформатори, КРУ или прекъсвачи и мощностни разединители, изработка и монтаж на шинна система, разработка и монтаж на разпределителни табла, изграждане на кабелни линии ниско и средно напрежение, монтаж на заземителни инсталации, монтаж на жалузи, кабелни скари и носачи и т.н.

Емас - Строителна фирма с богат опит в изграждането на вътрешни и външни електроинсталации, трафопостове и подстанции 20 kV, електрообзавеждане и други ел.услуги за бита и промишлеността.
Елекроизграждане, Електрообзавеждане - ЕМАС ООД, Пловдив - Електро услуги с опитни електротехници