Електроизграждане и Електрообзавеждане Електроизграждане и Електрообзавеждане Електрообзавеждане на бензиностанции, магазини, складове Електрообзавеждане, контрол и автоматизация на производството

Пожароизвестяване

Пожароизвестяване

Пожароизвестяване от Емас ООД

Емас ООД изпълнява изграждане на пожароизвестителни системи, структурни кабелни системи и електрически инсталации, системи за контрол на достъпа, автоматизация на производството и т.н.

Емас - Строителна фирма с богат опит в изграждането на вътрешни и външни електроинсталации, трафопостове и подстанции 20 kV, електрообзавеждане и други ел.услуги за бита и промишлеността.
Елекроизграждане, Електрообзавеждане - ЕМАС ООД, Пловдив - Електро услуги с опитни електротехници