Електроизграждане и Електрообзавеждане Електроизграждане и Електрообзавеждане Електрообзавеждане на бензиностанции, магазини, складове Електрообзавеждане, контрол и автоматизация на производството

Контрол и автоматизация

Контрол и автоматизация

Контрол на достъпа и автоматизация на производството

Емас ООД сме специализирана фирма за внедряване на системи за контрол на достъп и автоматизация на производство. Тези системи за управление и следене на достъпа са подходящи за офиси, хотели, предприятия ... Монтирането на система за контрол на достъп Ви позволяват да бъдете информирани винаги, доколко служители изпълняват Вашите наредби.

Автоматизацията на производствения бизнес пък помага за хиляди неща - повишаване производителността, следене на артикули от суровините до готовите продукти, точна дозировка на суровините, оптимизация на натоварването на машини и оборудване, хронометриране на операциите, обезпечаване на обратната информация и т.н., ключови фактори за всяка фирма. Оптимизиране на разходите и времето за производство, заедно с информацията за наличностите, са от изключително значение за просперитета на всяка фирма.

Ние предлагаме монтаж, пуск и поддръжка на автоматични машини, линии и комплекси, настройка на машини и оборудване, ..., както и цялостна индустриална автоматизация.

Емас - Строителна фирма с богат опит в изграждането на вътрешни и външни електроинсталации, трафопостове и подстанции 20 kV, електрообзавеждане и други ел.услуги за бита и промишлеността.
Елекроизграждане, Електрообзавеждане - ЕМАС ООД, Пловдив - Електро услуги с опитни електротехници