Електроизграждане и Електрообзавеждане Електроизграждане и Електрообзавеждане Електрообзавеждане на бензиностанции, магазини, складове Електрообзавеждане, контрол и автоматизация на производството

Емас ООД - Пловдив

Емас ООД е фирма, създадена още през 1999 г., с основна дейност електрообзавеждане и електроизграждане. Днес, Емас извършва широка гама електро услуги, включително изграждане на ел. инсталации в промишлени, административни и жилищни сгради, а и в други типове обекти. Емас е специализирана строителна фирма за изпълнение на външни кабелни захранвания, изграждане трафопостове и подстанции 20 kV, структурно окабеляване, пожароизвестяване, системи за контрол и автоматизация на производството, битово и промишлено ел.обзавеждане.

Емас е изпълнител на електроинсталациите на множество обекти основно в Пловдив, но и в много други региони в България, спазвайки винаги изискванията на своите клиенти, както и на нормативните документи.

Фирмите, поръчали изграждането на електроинсталации на своите обекти, са собственици на хотели, заведения, други търговски обекти, предприятия от хранително-вкусовата промишленост, различни производствени цехове, оранжерии, бензиностанции, газостанции и т.н.

Емас ООД е коректен партньор във всяко отношение!

Емас - Строителна фирма с богат опит в изграждането на вътрешни и външни електроинсталации, трафопостове и подстанции 20 kV, електрообзавеждане и други ел.услуги за бита и промишлеността.
Елекроизграждане, Електрообзавеждане - ЕМАС ООД, Пловдив - Електро услуги с опитни електротехници